Καθαρισμός Κτιρίων

katharismo ktirion Στην "ΕΣΤΙΑ" πιστεύουμε ότι όταν λαμβάνεται απόφαση για την καθαριότητα ενός κτιρίου, λαμβάνεται απόφαση για κάτι εξαιρετικά σημαντικό.

Γι’ αυτό και το κυρίαρχο στοιχείο που μας χαρακτηρίζει, είναι η αφοσίωση στον πελάτη και ο επαγγελματισμός. Καθημερινή μας έγνοια είναι να έχει τη φροντίδα και τις υπηρεσίες, που χρειάζεται και δικαιούται.

Μέσα από την αφοσίωση αναδεικνύουμε την επιθυμία να συνεχίσουμε να διακρινόμαστε και μέσα από την φροντίδα, την υπεροχή της σιγουριάς. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί (ωράρια, Budget, κ.λ.π.) στο έργο καθαρισμού και αυτό μας κάνει ευέλικτους και προσαρμοστικούς, γιατί διαθέτουμε ενεργή στάση, έναντι των περιορισμών.

Γι’ αυτό και η αποστολή μας είναι συναρπαστική , γι’ αυτό και την απολαμβάνουμε.

Οι καθαρισμοί κτιρίων συμπεριλαμβάνουν το σύνολο εργασιών και ενεργειών, των αναγκαίων για τη δημιουργία συνθηκών υγιεινής, λειτουργικότητας, εμφάνισης. Γιατί ο πελάτης δεν αποτελεί έναν ακόμη κωδικό στο λογιστήριο, αλλά ένα κομμάτι από τη σκέψη και την καρδιά μας.

Με αποτέλεσμα να:

  • Μειώνουμε το κόστος συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεών σας.
  • Απελευθερώνουμε τα στελέχη σας από το διαχειριστικό φόρτο.
  • Διασφαλίζουμε την παραγωγικότητα μέσα από ένα εργονομικό εργασιακό περιβάλλον.
  • Αυξάνουμε τη διαχρονική αξία των εγκαταστάσεών σας.
  • Συνεργεία καθαρισμού (ομάδες καθαρισμού και ευθύνης στο κτίριο) που είναι επιφορτισμένα, πλην των βασικών καθηκόντων, με την ευταξία και λειτουργικότητα, συνιστούν ομάδα ευθύνης και διαχείρισης της ποιότητας του έργου καθαρισμού.

Συνεργεία καθαρισμού με ειδικευμένο προσωπικό, εκπαιδευμένο στη μεθοδολογία καθαρισμού, με σύγχρονο εξοπλισμό, εξελιγμένα μέσα και υλικά, συναποτελούν εγγύηση για την υγιεινή και τον καθαρισμό κτιρίων.