Μελέτη & Κατασκευή Κήπων

garden design Ο σχεδιασμός ενός κήπου παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες που πηγάζουν από το γεγονός πως κάθε χώρος έχει ειδικά προβλήματα και κάθε ιδιοκτήτης ειδικές απαιτήσεις.

Στη κατασκευή κήπου όμως υπάρχουν ορισμένες βασικές αρχές λειτουργικού σχεδιασμού που μπορούν να εφαρμοσθούν σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι ώστε η γενική διαμόρφωση κήπου να είναι ικανοποιητική.

Οι αρχές αυτές δεν εξαρτώνται και ούτε επηρεάζουν το ρυθμό του κήπου που μπορεί να είναι συμμετρικός ή ασύμμετρος, επίσημος ή ανεπίσημος, μεικτός, σύγχρονος ή παραδοσιακός. Ο Ρυθμός είναι θέμα προτιμήσεων ενώ ο σχεδιασμός θέμα αρχών.
Στις σύγχρονες κατασκευές κήπων και διαμόρφωση εξωτερικών χώρων η τεχνολογική πρόοδος, η αλλαγή στο τρόπο ζωής και η εξελισσόμενη κοινωνική δομή επιβάλλουν την εφαρμογή νέων αρχών και προτύπων στο σχεδιασμό του κήπου.

Κατά την έναρξη της μελέτης αρχιτεκτονικής τοπίου και το σχεδιασμό του κήπου τα συνηθέστερα προβλήματα που ‘’ψάχνουν’’ λύση ανήκουν σε τρείς γενικές κατηγορίες:
α) προβλήματα του ίδιου του οικοπέδου (οικολογικά) π.χ κλίμα, τοπογραφία, βλάστηση, έδαφος
β) προβλήματα κτισμάτων και κατασκευών (κατασκευαστικά) π.χ τοποθεσία, σχήμα οικοπέδου, προσανατολισμός, η ενδεχόμενη θέα, σχέδιο οικίας
γ) προβλήματα – επιθυμίες των ανθρώπων που κατοικούν ή πρόκειται να κατοικήσουν στο συγκεκριμένο μέρος (κοινωνικά) π.χ. ύπαρξη παιδιών, τρόπος ζωής, συνήθειες οικογένειας.

Η εταιρία μας εχοντας μεγάλη εμπειρία στις κατασκευές κήπων και επιστημονική εξειδίκευση στην αρχιτεκτονική τοπίου βασίζεται στις αρχές ορθού σχεδιασμού που μπορούν να εφαρμοσθούν σε όλες τις περιπτώσεις για να ‘’δώσουν’’ ένα σωστό σχέδιο κήπου. Η επιτυχία του σχεδίου βασίζεται σε τέσσερις βασικές αρχές: την ενότητα, που δείχνει τη σχέση σπιτιού – κήπου, τη λειτουργικότητα, που δείχνει τη σχέση των διαφόρων χώρων με τις ανάγκες των ιδιοκτητών, την απλότητα, που επηρεάζει τόσο την αισθητική όσο και την οικονομική επιτυχία του σχεδίου και τέλος την κλίμακα που καθορίζει την ορθή σχέση των διαφόρων στοιχείων του κήπου. Παράλληλα εφαρμόζεται η τεχνική της κυρίαρχης κεντρικής ιδέας, με ρευστές και πλαστικές γραμμές σχεδίασης, με νέα αισθητική αντίληψη και βασική σχεδιαστική φιλοσοφία που θέλει το κήπο προέκταση και συνέχεια της ζωής του σπιτιού.