Συντήρηση Λεβιτοστασίου

Για να προλάβετε τις βλάβες κατά την διάρκεια του χειμώνα είναι απαραίτητο να γίνεται με το κλείσιμο του καλοριφέρ σωστή ετήσια συντήρηση του καυστήρα – λέβητα. Τα εξειδικευμένα συνεργεία μας και οι έμπειροι διπλωματούχοι τεχνικοί αναλαμβάνουν τον καθαρισμό του λέβητα, την συντήρηση του καυστήρα για τέλεια απόδοση και οικονομία έως και 30%. Τα πλεονεκτήματα είναι: Μεγάλη διάρκεια ζωής των μηχανημάτων (καυστήρα - λέβητα), επομένως μειώνεται και η πιθανότητα βλάβης, τις δύσκολες μέρες του χειμώνα. Συμβάλλετε και εσείς με τον τρόπο σας, στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που σίγουρα γνωρίζετε, τι σημασία έχει για όλους μας. Μεγάλη οικονομία πετρελαίου.

Η συντήρηση πρέπει να γίνεται τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί τα κατάλοιπα του πετρελαίου είναι ακόμα νωπά & έτσι αφ΄ ενός είναι ευκολότερος ο καθαρισμός, αφ΄ ετέρου δεν μένουν τα κατάλοιπα όλο το καλοκαίρι μέσα στον λέβητα με αποτέλεσμα να φθείρεται. Η εμπειρία και οι γνώσεις μας επάνω σε οποιοδήποτε θέμα που αφορά την κεντρική θέρμανση ή την αυτονομία, σας εγγυώνται από τώρα ένα ζεστό και χωρίς προβλήματα, χειμώνα.

Θυμηθείτε ένας ασυντήρητος & αρρύθμιστος καυστήρας αυξάνει την κατανάλωση του πετρελαίου κατά 15%-20% περίπου.

Η συντήρηση του καυστήρα λέβητα συμπεριλαμβάνει τις εξής εργασίες: Καθαρισμός λέβητα. Συντήρηση - ρύθμιση καυστήρα. Μετρήσεις βαθμού απόδοσης & εκπομπής καυσαερίων με ειδικά όργανα.